کمترین: 
18531
بیشترین: 
18531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18531
زمان: 
2/1 10:20
قیمت دینار کویت امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 18531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 10:20","price":18531}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398