کمترین: 
5791
بیشترین: 
5791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5791
زمان: 
2/1 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 5791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 10:20","price":5791}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398