کمترین: 
4128
بیشترین: 
4128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4128
زمان: 
2/1 10:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 4128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 10:20","price":4128}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398