کمترین: 
1437
بیشترین: 
1437
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1437
زمان: 
2/1 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 1437 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 10:20","price":1437}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398