کمترین: 
7827
بیشترین: 
7827
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7827
زمان: 
2/1 10:20
قیمت پوند امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 7827 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 10:20","price":7827}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398