کمترین: 
2470.8
بیشترین: 
2470.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.8
زمان: 
2/1 09:40
قیمت منات آذربایجان امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 2470.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":2470.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398