کمترین: 
68.5
بیشترین: 
68.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.5
زمان: 
2/1 09:40
قیمت روبل روسیه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 68.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":68.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398