کمترین: 
13400.1
بیشترین: 
13400.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13400.1
زمان: 
2/1 09:40
قیمت بات تایلند امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 13400.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":13400.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398