کمترین: 
3193.8
بیشترین: 
3193.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3193.8
زمان: 
2/1 09:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 3193.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":3193.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398