کمترین: 
3633.5
بیشترین: 
3633.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.5
زمان: 
2/1 09:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 3633.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":3633.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398