کمترین: 
11170.8
بیشترین: 
11170.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.8
زمان: 
2/1 09:40
قیمت دینار بحرین امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 11170.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":11170.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398