کمترین: 
10924
بیشترین: 
10924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10924
زمان: 
2/1 09:40
قیمت ریال عمان امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 10924 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":10924}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398