کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
2/1 09:40
قیمت ریال عربستان امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398