کمترین: 
13989.2
بیشترین: 
13989.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13989.2
زمان: 
2/1 09:40
قیمت دینار کویت امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 13989.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":13989.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398