کمترین: 
536.9
بیشترین: 
536.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536.9
زمان: 
2/1 09:40
قیمت کرون نروژ امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 536.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":536.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398