کمترین: 
693.1
بیشترین: 
693.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
693.1
زمان: 
2/1 09:40
قیمت کرون دانمارک امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 693.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":693.1}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398