کمترین: 
497.3
بیشترین: 
497.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497.3
زمان: 
2/1 09:40
قیمت کرون سوئد امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 497.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":497.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398