کمترین: 
4309.8
بیشترین: 
4309.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4309.8
زمان: 
2/1 09:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 4309.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":4309.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398