کمترین: 
3901.3
بیشترین: 
3901.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3901.3
زمان: 
2/1 09:40
قیمت ین ژاپن امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 3901.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":3901.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398