کمترین: 
667.3
بیشترین: 
667.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
667.3
زمان: 
2/1 09:40
قیمت یوان چین امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 667.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":667.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398