کمترین: 
1030.4
بیشترین: 
1030.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1030.4
زمان: 
2/1 09:40
قیمت لیر ترکیه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 1030.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":1030.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398