کمترین: 
1143.7
بیشترین: 
1143.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143.7
زمان: 
2/1 09:40
قیمت درهم امارات امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 1143.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":1143.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398