کمترین: 
5161
بیشترین: 
5161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5161
زمان: 
2/1 09:40
قیمت یورو امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 5161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 09:40","price":5161}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398