کمترین: 
572
بیشترین: 
617.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
596.5
زمان: 
2/1 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 596.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 02:30","price":595.16},{"date":"1397/02/01 03:00","price":607},{"date":"1397/02/01 03:30","price":610.1},{"date":"1397/02/01 05:30","price":598.41},{"date":"1397/02/01 06:30","price":596.9},{"date":"1397/02/01 07:00","price":600.35},{"date":"1397/02/01 07:30","price":607.13},{"date":"1397/02/01 08:30","price":606},{"date":"1397/02/01 09:30","price":609.01},{"date":"1397/02/01 10:00","price":606},{"date":"1397/02/01 11:00","price":610.1},{"date":"1397/02/01 12:00","price":617.05},{"date":"1397/02/01 12:30","price":615},{"date":"1397/02/01 15:00","price":585.36},{"date":"1397/02/01 15:30","price":586},{"date":"1397/02/01 16:00","price":572},{"date":"1397/02/01 18:00","price":586.78},{"date":"1397/02/01 18:30","price":588.9},{"date":"1397/02/01 19:00","price":593},{"date":"1397/02/01 19:30","price":594},{"date":"1397/02/01 21:00","price":596.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398