کمترین: 
8540.1
بیشترین: 
8923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8795
زمان: 
2/1 21:00
قیمت بیت کوین امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 8795 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 02:30","price":8540.1},{"date":"1397/02/01 03:00","price":8682.9},{"date":"1397/02/01 03:30","price":8891.1},{"date":"1397/02/01 05:30","price":8839},{"date":"1397/02/01 06:00","price":8827.5},{"date":"1397/02/01 06:30","price":8792},{"date":"1397/02/01 07:00","price":8815.9},{"date":"1397/02/01 07:30","price":8844},{"date":"1397/02/01 08:30","price":8900},{"date":"1397/02/01 09:00","price":8865},{"date":"1397/02/01 09:30","price":8868},{"date":"1397/02/01 10:00","price":8850.9},{"date":"1397/02/01 11:00","price":8866.5},{"date":"1397/02/01 11:30","price":8885.700000000001},{"date":"1397/02/01 12:00","price":8923},{"date":"1397/02/01 12:30","price":8887.200000000001},{"date":"1397/02/01 15:00","price":8750.6},{"date":"1397/02/01 15:30","price":8729.1},{"date":"1397/02/01 16:00","price":8661.9},{"date":"1397/02/01 18:00","price":8710.3},{"date":"1397/02/01 18:30","price":8762},{"date":"1397/02/01 19:00","price":8768.1},{"date":"1397/02/01 19:30","price":8749},{"date":"1397/02/01 21:00","price":8795}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398