کمترین: 
753200
بیشترین: 
753700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
753300
زمان: 
2/1 01:35
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 753300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:10","price":753300},{"date":"1397/02/01 00:20","price":753600},{"date":"1397/02/01 00:25","price":753500},{"date":"1397/02/01 00:30","price":753700},{"date":"1397/02/01 00:35","price":753600},{"date":"1397/02/01 00:40","price":753700},{"date":"1397/02/01 00:50","price":753500},{"date":"1397/02/01 00:55","price":753700},{"date":"1397/02/01 01:10","price":753600},{"date":"1397/02/01 01:20","price":753500},{"date":"1397/02/01 01:25","price":753200},{"date":"1397/02/01 01:30","price":753400},{"date":"1397/02/01 01:35","price":753300}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398