کمترین: 
760200
بیشترین: 
760700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760300
زمان: 
2/1 01:35
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 760300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:10","price":760300},{"date":"1397/02/01 00:20","price":760600},{"date":"1397/02/01 00:25","price":760500},{"date":"1397/02/01 00:30","price":760700},{"date":"1397/02/01 00:35","price":760600},{"date":"1397/02/01 00:40","price":760700},{"date":"1397/02/01 00:45","price":760600},{"date":"1397/02/01 00:50","price":760500},{"date":"1397/02/01 00:55","price":760700},{"date":"1397/02/01 01:10","price":760600},{"date":"1397/02/01 01:20","price":760500},{"date":"1397/02/01 01:25","price":760200},{"date":"1397/02/01 01:30","price":760400},{"date":"1397/02/01 01:35","price":760300}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398