کمترین: 
2.74
بیشترین: 
2.744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.744
زمان: 
2/1 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 2.744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:00","price":2.74},{"date":"1397/02/01 00:32","price":2.743},{"date":"1397/02/01 01:00","price":2.742},{"date":"1397/02/01 02:00","price":2.744}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398