کمترین: 
2.0855
بیشترین: 
2.0905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0855
زمان: 
2/1 02:00
قیمت بنزین امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 2.0855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:00","price":2.0905},{"date":"1397/02/01 00:32","price":2.0885},{"date":"1397/02/01 01:00","price":2.0875},{"date":"1397/02/01 01:32","price":2.0886},{"date":"1397/02/01 02:00","price":2.0855}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398