کمترین: 
645.63
بیشترین: 
647.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
645.63
زمان: 
2/1 01:00
قیمت گازوئیل امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 645.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:00","price":647.25},{"date":"1397/02/01 00:32","price":646.13},{"date":"1397/02/01 01:00","price":645.63}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398