کمترین: 
2.116
بیشترین: 
2.1208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1169
زمان: 
2/1 02:00
قیمت نفت کوره امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 2.1169 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:00","price":2.1208},{"date":"1397/02/01 00:32","price":2.1176},{"date":"1397/02/01 01:00","price":2.1187},{"date":"1397/02/01 01:32","price":2.116},{"date":"1397/02/01 02:00","price":2.1169}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398