کمترین: 
1335.45
بیشترین: 
1336.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1335.58
زمان: 
2/1 01:35
قیمت اونس طلا امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 1335.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 00:00","price":1335.71},{"date":"1397/02/01 00:05","price":1335.76},{"date":"1397/02/01 00:10","price":1335.63},{"date":"1397/02/01 00:15","price":1335.60},{"date":"1397/02/01 00:20","price":1336.09},{"date":"1397/02/01 00:25","price":1335.91},{"date":"1397/02/01 00:30","price":1336.31},{"date":"1397/02/01 00:35","price":1336.16},{"date":"1397/02/01 00:40","price":1336.26},{"date":"1397/02/01 00:45","price":1336.25},{"date":"1397/02/01 00:50","price":1335.97},{"date":"1397/02/01 00:55","price":1336.38},{"date":"1397/02/01 01:00","price":1336.28},{"date":"1397/02/01 01:05","price":1336.26},{"date":"1397/02/01 01:10","price":1336.18},{"date":"1397/02/01 01:15","price":1336.10},{"date":"1397/02/01 01:20","price":1335.98},{"date":"1397/02/01 01:25","price":1335.45},{"date":"1397/02/01 01:30","price":1335.78},{"date":"1397/02/01 01:35","price":1335.58}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398