کمترین: 
70.96
بیشترین: 
70.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.96
زمان: 
1/31 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 31 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 70.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 17:32","price":70.96}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398