کمترین: 
1552
بیشترین: 
1553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1552
زمان: 
1/31 21:50
قیمت ریال عربستان امروز 31 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 فروردین 1397 , 1552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 13:20","price":1553},{"date":"1397/01/31 13:30","price":1552},{"date":"1397/01/31 13:40","price":1553},{"date":"1397/01/31 17:50","price":1552},{"date":"1397/01/31 18:10","price":1553},{"date":"1397/01/31 18:40","price":1552},{"date":"1397/01/31 19:20","price":1553},{"date":"1397/01/31 21:50","price":1552}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398