کمترین: 
771500
بیشترین: 
773200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
772700
زمان: 
1/31 23:40
قیمت طلای متفرقه امروز 31 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 772700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 13:05","price":772500},{"date":"1397/01/31 18:35","price":771500},{"date":"1397/01/31 19:55","price":772500},{"date":"1397/01/31 22:40","price":773200},{"date":"1397/01/31 23:40","price":772700}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398