کمترین: 
685
بیشترین: 
688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
686
زمان: 
1/31 21:50
قیمت کرون سوئد امروز 31 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 فروردین 1397 , 686 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 12:30","price":687},{"date":"1397/01/31 13:30","price":688},{"date":"1397/01/31 14:50","price":686},{"date":"1397/01/31 16:00","price":687},{"date":"1397/01/31 17:50","price":686},{"date":"1397/01/31 18:20","price":685},{"date":"1397/01/31 20:00","price":686},{"date":"1397/01/31 21:20","price":685},{"date":"1397/01/31 21:50","price":686}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398