کمترین: 
94
بیشترین: 
94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94
زمان: 
1/31 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 31 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 12:00","price":94}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398