کمترین: 
966
بیشترین: 
968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
966
زمان: 
1/31 14:50
قیمت یوان چین امروز 31 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 فروردین 1397 , 966 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 11:00","price":967},{"date":"1397/01/31 11:30","price":968},{"date":"1397/01/31 12:30","price":967},{"date":"1397/01/31 14:50","price":966}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398