کمترین: 
1457
بیشترین: 
1461
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1457
زمان: 
1/31 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 1457 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":1460},{"date":"1397/01/31 12:00","price":1461},{"date":"1397/01/31 12:30","price":1460},{"date":"1397/01/31 12:50","price":1461},{"date":"1397/01/31 13:20","price":1460},{"date":"1397/01/31 13:40","price":1461},{"date":"1397/01/31 14:50","price":1460},{"date":"1397/01/31 15:30","price":1459},{"date":"1397/01/31 16:50","price":1460},{"date":"1397/01/31 18:10","price":1459},{"date":"1397/01/31 18:20","price":1457},{"date":"1397/01/31 20:40","price":1458},{"date":"1397/01/31 21:20","price":1457}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398