کمترین: 
4366
بیشترین: 
4381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4370
زمان: 
1/31 21:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 فروردین 1397 , 4370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":4380},{"date":"1397/01/31 10:40","price":4381},{"date":"1397/01/31 11:00","price":4380},{"date":"1397/01/31 11:30","price":4381},{"date":"1397/01/31 11:50","price":4380},{"date":"1397/01/31 12:30","price":4378},{"date":"1397/01/31 13:20","price":4379},{"date":"1397/01/31 14:50","price":4373},{"date":"1397/01/31 15:30","price":4374},{"date":"1397/01/31 16:00","price":4375},{"date":"1397/01/31 16:30","price":4374},{"date":"1397/01/31 16:50","price":4375},{"date":"1397/01/31 17:00","price":4376},{"date":"1397/01/31 17:40","price":4375},{"date":"1397/01/31 17:50","price":4372},{"date":"1397/01/31 18:10","price":4371},{"date":"1397/01/31 18:20","price":4370},{"date":"1397/01/31 18:40","price":4367},{"date":"1397/01/31 18:50","price":4368},{"date":"1397/01/31 19:20","price":4366},{"date":"1397/01/31 20:00","price":4369},{"date":"1397/01/31 20:20","price":4370},{"date":"1397/01/31 20:40","price":4369},{"date":"1397/01/31 21:40","price":4370}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398