کمترین: 
938
بیشترین: 
944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
940
زمان: 
1/31 21:50
قیمت کرون دانمارک امروز 31 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":943},{"date":"1397/01/31 10:30","price":944},{"date":"1397/01/31 10:40","price":943},{"date":"1397/01/31 11:30","price":944},{"date":"1397/01/31 11:50","price":943},{"date":"1397/01/31 12:00","price":944},{"date":"1397/01/31 12:30","price":943},{"date":"1397/01/31 12:50","price":942},{"date":"1397/01/31 13:20","price":943},{"date":"1397/01/31 13:30","price":942},{"date":"1397/01/31 14:50","price":940},{"date":"1397/01/31 16:00","price":941},{"date":"1397/01/31 17:50","price":940},{"date":"1397/01/31 18:20","price":939},{"date":"1397/01/31 18:50","price":938},{"date":"1397/01/31 20:00","price":939},{"date":"1397/01/31 21:50","price":940}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398