کمترین: 
5787
بیشترین: 
5810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5793
زمان: 
1/31 21:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 5793 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":5803},{"date":"1397/01/31 10:30","price":5805},{"date":"1397/01/31 10:50","price":5806},{"date":"1397/01/31 11:00","price":5805},{"date":"1397/01/31 11:30","price":5807},{"date":"1397/01/31 11:50","price":5808},{"date":"1397/01/31 12:00","price":5809},{"date":"1397/01/31 12:30","price":5810},{"date":"1397/01/31 12:50","price":5807},{"date":"1397/01/31 13:30","price":5806},{"date":"1397/01/31 14:50","price":5797},{"date":"1397/01/31 15:30","price":5795},{"date":"1397/01/31 15:50","price":5794},{"date":"1397/01/31 16:00","price":5797},{"date":"1397/01/31 16:20","price":5801},{"date":"1397/01/31 16:50","price":5805},{"date":"1397/01/31 17:00","price":5804},{"date":"1397/01/31 17:40","price":5803},{"date":"1397/01/31 17:50","price":5796},{"date":"1397/01/31 18:20","price":5795},{"date":"1397/01/31 18:40","price":5791},{"date":"1397/01/31 18:50","price":5793},{"date":"1397/01/31 19:20","price":5787},{"date":"1397/01/31 19:40","price":5788},{"date":"1397/01/31 20:00","price":5797},{"date":"1397/01/31 20:20","price":5794},{"date":"1397/01/31 21:20","price":5790},{"date":"1397/01/31 21:40","price":5792},{"date":"1397/01/31 21:50","price":5793}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398