کمترین: 
4125
بیشترین: 
4146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4129
زمان: 
1/31 22:40
قیمت دلار نیوزیلند امروز 31 فروردین 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 31 فروردین 1397 , 4129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":4144},{"date":"1397/01/31 10:30","price":4143},{"date":"1397/01/31 10:40","price":4145},{"date":"1397/01/31 10:50","price":4144},{"date":"1397/01/31 11:30","price":4146},{"date":"1397/01/31 11:50","price":4145},{"date":"1397/01/31 12:30","price":4141},{"date":"1397/01/31 13:40","price":4142},{"date":"1397/01/31 14:50","price":4132},{"date":"1397/01/31 15:30","price":4136},{"date":"1397/01/31 15:50","price":4138},{"date":"1397/01/31 16:30","price":4137},{"date":"1397/01/31 17:00","price":4138},{"date":"1397/01/31 17:40","price":4134},{"date":"1397/01/31 17:50","price":4131},{"date":"1397/01/31 18:10","price":4130},{"date":"1397/01/31 18:20","price":4127},{"date":"1397/01/31 18:40","price":4125},{"date":"1397/01/31 18:50","price":4129},{"date":"1397/01/31 19:20","price":4128},{"date":"1397/01/31 19:40","price":4129},{"date":"1397/01/31 20:00","price":4133},{"date":"1397/01/31 20:40","price":4130},{"date":"1397/01/31 21:20","price":4127},{"date":"1397/01/31 21:40","price":4128},{"date":"1397/01/31 22:40","price":4129}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398