کمترین: 
4414
بیشترین: 
4445
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4422
زمان: 
1/31 22:40
قیمت دلار استرالیا امروز 31 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 فروردین 1397 , 4422 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":4445},{"date":"1397/01/31 10:30","price":4443},{"date":"1397/01/31 10:40","price":4445},{"date":"1397/01/31 10:50","price":4444},{"date":"1397/01/31 11:00","price":4440},{"date":"1397/01/31 11:30","price":4444},{"date":"1397/01/31 12:30","price":4438},{"date":"1397/01/31 12:50","price":4439},{"date":"1397/01/31 13:20","price":4441},{"date":"1397/01/31 14:50","price":4433},{"date":"1397/01/31 15:00","price":4430},{"date":"1397/01/31 15:30","price":4434},{"date":"1397/01/31 16:00","price":4436},{"date":"1397/01/31 16:20","price":4434},{"date":"1397/01/31 16:30","price":4433},{"date":"1397/01/31 16:50","price":4436},{"date":"1397/01/31 17:40","price":4432},{"date":"1397/01/31 17:50","price":4427},{"date":"1397/01/31 18:10","price":4422},{"date":"1397/01/31 18:20","price":4420},{"date":"1397/01/31 18:40","price":4415},{"date":"1397/01/31 18:50","price":4417},{"date":"1397/01/31 19:20","price":4414},{"date":"1397/01/31 19:40","price":4415},{"date":"1397/01/31 20:00","price":4423},{"date":"1397/01/31 20:40","price":4422},{"date":"1397/01/31 21:20","price":4418},{"date":"1397/01/31 21:40","price":4420},{"date":"1397/01/31 21:50","price":4421},{"date":"1397/01/31 22:40","price":4422}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398