کمترین: 
4506
بیشترین: 
4543
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4509
زمان: 
1/31 22:40
قیمت دلار کانادا امروز 31 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 فروردین 1397 , 4509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":4532},{"date":"1397/01/31 10:30","price":4533},{"date":"1397/01/31 11:00","price":4531},{"date":"1397/01/31 11:30","price":4533},{"date":"1397/01/31 11:50","price":4532},{"date":"1397/01/31 12:00","price":4535},{"date":"1397/01/31 12:30","price":4531},{"date":"1397/01/31 13:20","price":4532},{"date":"1397/01/31 13:30","price":4533},{"date":"1397/01/31 14:50","price":4531},{"date":"1397/01/31 15:00","price":4532},{"date":"1397/01/31 15:30","price":4534},{"date":"1397/01/31 15:50","price":4533},{"date":"1397/01/31 16:00","price":4538},{"date":"1397/01/31 16:20","price":4537},{"date":"1397/01/31 16:30","price":4536},{"date":"1397/01/31 16:50","price":4540},{"date":"1397/01/31 17:00","price":4543},{"date":"1397/01/31 17:40","price":4523},{"date":"1397/01/31 17:50","price":4516},{"date":"1397/01/31 18:10","price":4517},{"date":"1397/01/31 18:20","price":4514},{"date":"1397/01/31 18:40","price":4515},{"date":"1397/01/31 18:50","price":4513},{"date":"1397/01/31 19:20","price":4508},{"date":"1397/01/31 19:40","price":4510},{"date":"1397/01/31 20:00","price":4513},{"date":"1397/01/31 20:20","price":4511},{"date":"1397/01/31 21:20","price":4506},{"date":"1397/01/31 21:40","price":4507},{"date":"1397/01/31 21:50","price":4508},{"date":"1397/01/31 22:40","price":4509}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398