کمترین: 
1440
بیشترین: 
1453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1442
زمان: 
1/31 21:50
قیمت لیر ترکیه امروز 31 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 1442 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":1447},{"date":"1397/01/31 11:00","price":1446},{"date":"1397/01/31 11:30","price":1447},{"date":"1397/01/31 11:50","price":1449},{"date":"1397/01/31 12:00","price":1447},{"date":"1397/01/31 12:30","price":1449},{"date":"1397/01/31 13:20","price":1452},{"date":"1397/01/31 13:40","price":1453},{"date":"1397/01/31 14:50","price":1450},{"date":"1397/01/31 15:00","price":1449},{"date":"1397/01/31 16:00","price":1448},{"date":"1397/01/31 16:30","price":1447},{"date":"1397/01/31 17:40","price":1446},{"date":"1397/01/31 17:50","price":1444},{"date":"1397/01/31 18:20","price":1443},{"date":"1397/01/31 18:40","price":1444},{"date":"1397/01/31 18:50","price":1443},{"date":"1397/01/31 19:20","price":1441},{"date":"1397/01/31 19:40","price":1440},{"date":"1397/01/31 20:00","price":1442},{"date":"1397/01/31 20:40","price":1441},{"date":"1397/01/31 21:20","price":1442},{"date":"1397/01/31 21:40","price":1441},{"date":"1397/01/31 21:50","price":1442}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399