کمترین: 
552.1
بیشترین: 
588.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
587.49
زمان: 
1/31 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 31 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 587.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:30","price":555},{"date":"1397/01/31 01:00","price":553},{"date":"1397/01/31 01:30","price":552.1},{"date":"1397/01/31 02:00","price":555.02},{"date":"1397/01/31 02:30","price":558.02},{"date":"1397/01/31 03:00","price":561},{"date":"1397/01/31 03:30","price":562.65},{"date":"1397/01/31 04:00","price":563.06},{"date":"1397/01/31 05:30","price":569.97},{"date":"1397/01/31 06:00","price":577.8},{"date":"1397/01/31 06:30","price":569.72},{"date":"1397/01/31 07:00","price":578},{"date":"1397/01/31 07:30","price":568},{"date":"1397/01/31 08:30","price":571.31},{"date":"1397/01/31 09:00","price":556.13},{"date":"1397/01/31 11:30","price":563.23},{"date":"1397/01/31 12:00","price":567.41},{"date":"1397/01/31 12:30","price":569},{"date":"1397/01/31 14:30","price":568},{"date":"1397/01/31 15:00","price":570},{"date":"1397/01/31 15:30","price":574},{"date":"1397/01/31 16:00","price":581.72},{"date":"1397/01/31 16:30","price":586},{"date":"1397/01/31 17:00","price":588.41},{"date":"1397/01/31 20:30","price":582.68},{"date":"1397/01/31 21:00","price":582.24},{"date":"1397/01/31 21:30","price":584.68},{"date":"1397/01/31 22:00","price":586.2},{"date":"1397/01/31 22:30","price":587.79},{"date":"1397/01/31 23:00","price":587.49}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398