کمترین: 
1335.31
بیشترین: 
1346.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1335.81
زمان: 
1/31 23:55
قیمت اونس طلا امروز 31 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 31 فروردین 1397 , 1335.81 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398