کمترین: 
69.39
بیشترین: 
69.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.39
زمان: 
1/30 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 30 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 69.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 17:32","price":69.39}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398