کمترین: 
14512
بیشترین: 
14516
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14512
زمان: 
1/30 15:30
قیمت ریال عمان امروز 30 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 14512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 15:20","price":14516},{"date":"1397/01/30 15:30","price":14512}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398